Menu Sluiten

Gezondheidsklachten

Wat doet dat met je?

Als je geraakt wordt in je gezondheid, dan ga je beseffen dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Wat vanzelfsprekend was, is niet meer gewoon. Het kan een besef van kwetsbaarheid en sterfelijkheid oproepen. Dat besef brengt een verwerkingsproces op gang. Dat betekent onder andere het omgaan met verandering. Dat kan onzekerheid, stress en frustratie met zich meebrengen.

Er kan sprake zijn van angst. Angst voor herhaling. Het voelt alsof je lichaam je in de steek heeft gelaten. Gevoelens van verdriet, wanhoop, somberheid, geprikkeldheid. Boosheid. Vragen als: waarom ik…? en: wat als…? kunnen zich aandienen.

Je perspectief is anders geworden. Dat vraagt om het bijstellen van verwachtingen. Als je door klachten gedwongen wordt om je leven aan te passen en je mogelijk te maken krijgt met beperkingen, dan beinvloedt dat je levensgenot. Het heeft ook invloed op de naaste omgeving, je partner, kinderen, vrienden.

Hoe leer je omgaan met (al dan niet tijdelijke) gezondheidsklachten? Zodat er een nieuw evenwicht ontstaat tussen draaglast en draagkracht. Er zijn een aantal fasen in dat proces te onderscheiden: de herstelfase, verwerkingsfase en aanpassingsfase.